Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Svake godine, 3. prosinca, obilježava se Međunarodni dan osoba s invaliditetom sa svrhom promicanje prava i dobrobiti osoba s invaliditetom. Dan obilježavanja podiže svijest o političkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim aspektima koji doprinose integraciji osoba s invaliditetom u sve Read more

Opširnije

Blaže Koneski – stogodišnjica od rođenja

Ove godine obilježava se stogodišnjica od rođenja Blaže Koneskog, jedan od najistaknutijih lingvista, sveučilišnog profesora,  svjetski priznatog znanstvenika te izvrsnog  pjesnika.

Tim povodom u konferencijskoj dvorani Makedonske pravoslavne crkve “Sv. Zlata Meglenska” predavanje je održala mr.sc. Biljana Stojanovska, lektorica Read more

Opširnije