Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Rezultati izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 7.5.2023.