Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Svake godine, 3. prosinca, obilježava se Međunarodni dan osoba s invaliditetom sa svrhom promicanje prava i dobrobiti osoba s invaliditetom. Dan obilježavanja podiže svijest o političkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim aspektima koji doprinose integraciji osoba s invaliditetom u sve aspekte života.

Povijest obilježavanja seže u listopad 1992. godine kada je Glavna skupština Ujedinjenih naroda na zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja Desetljeća osoba s invaliditetom (1983. – 1992.), usvojila rezoluciju kojom je taj dan proglašen Međunarodnim danom osoba s invaliditetom.

Vijeće makedonske manjine Grada Zagreba usmjereno je, između ostalog i na skrb o osobama s različitim oblicima invaliditeta, potiče kako svoje savjetnike tako i sve pripadnike makedonske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu na osvještavanje ove činjenice.

Zajedničkim ciljem promoviramo i razumijemo pitanje invalidnosti, potičemo podršku i načine ostvarivanja primjerenog kontakta s ovom skupinom naših sugrađana.

Za Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba nedopustiv je bilo kakav oblik izravne i neizravne diskriminacije ne samo na temelju etničke i nacionalne pripadnosti, religijske pripadnosti, rase, spola, spolne orijentacije, životnog stila, obiteljskog i bračnog statusa, političkog opredjeljenja već je nedopustiva i diskriminacija i na temelju tjelesnog izgleda, invaliditeta i zdravstvenog stanja.

U tu svrhu obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. prosinca i doprinos za njihovo uključivanje u sve aspekte društvenog života je programska aktivnost našeg godišnjeg programa rada Vijeća.