Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Свечено обележани денот на Координацијата на Советите и Представниците на националните малцинства за Град Загреб и Меѓународниот ден на човекови права

Во недела, на 10 декември 2023 година по повод денот на Координацијата на Советите и Представниците на националните малцинства за Град Загреб и Меѓународниот ден на човекови права во Новинарскиот дом во Загреб се одржа свечана седница. На седницата, Read more

Opširnije