Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Obilježavanje Međunarodnog dana materinskog jezika

Učenici, pripadnici albanske, bosanske, češke, mađarske, makedonske, poljske, srpske i ukrajinske nacionalne manjine su sa svojim nastavnicama materinskog jezika 4. ožujka u Češkom narodnom domu u Zagrebu održali program “Pričaj mi na svom jeziku 2023.“ Sudjelovalo je 120 učenika iz četrnaest osnovnih škola i gimnazija iz Zagreba i Zagrebačke županije polaznika materinskog jezika po modelu B i C Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a programom je obilježen Međunarodni dan materinskog jezika koji se obiležava 21.veljaće.Nastavnici i polaznici manjinskih jezika već devetu godinu za redom organiziraju ovaj program. Kao i svake godine dosad program je organiziran uz potporu Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

U programu su sudjelovali učenici koji uče makedonski jezik po modelu C i njihova nastavnica osnovne škole Despina Belčovska Velinska , kao i učenici i njihova nastavnica srednje škole Ivana Brezovec.

Od ove godine pridružili su se i učenici makedonskog jezika iz Zagrebačke županije i njihova nastavnica Brankica Bogatinov

Među uzvanicima bili su predstavnici diplomatskog zbora u Zagrebu, izaslanica Grada Zagreba Ana Marija Filko i Milan Vukelić, načelnik Sektora za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Ministarstva znanosti i obrazovanja.