Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

„Veza između tradicionalnog i modernog “
inspiracija, kreativnost, preciznost

U suradnji s makedonskim Veleposlanstvom u Zagrebu, Makedonskompravoslavnom crkvom u RH, gđa Olivera Vapska i Vijeće makedonskenacionalne manjine Grada Zagreba imali smo iznimnu mogućnost članicamaMeđunarodnog kluba žena u Zagrebu,IWC prikazati dio makedonskog kulturnog identiteta.Od osnovnih biljega i karakteristika Makedonske Read more

Opširnije