Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

3.prosinac Međunarodni dan osobe sa invaliditetom i Udruga CeDePe Zagreb

U sklopu programske aktivnosti, suradnje sa institucijama i udrugama u matičnoj državi ,članovi Vijeća MNM GZ posjetili su udrugu CeDePe Zagreb.

Predsjednica Vijeća Katerina Zeković i tajnica Marika Abramović posjetile su podružnicu Novi Jelkovec te uručile vrijednu donaciju kreativnog Read more

Opširnije