Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Stručni skup sa profesorima i studentima Katedre za makedonski jezik i književnost pri Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Povodom predstojećeg Državnog i vjerskog blagdana 8. prosinac, a u čast

Slavenskog prosvjetitelja sv. Klimenta Ohridskog, prvog originalnog slavenskog pisca i prosvjetitelja,

slavenskog episkopa i utemeljitelja Ohridske književne škole,

 Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba održalo Read more

Opširnije