Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

MAKEDONSKI I BUGARSKI SU RAZLIČITI JEZICI

Makedonski jezik naspram bugarskog bila je tema predavanja koje je prof. dr. Elka Jačeva Ulčar održala 23. siječnja u dvorani Češke besede u Zagrebu. Tribinu je organiziralo Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba, a vodila ju je Spomenka Demnieva. Read more

Opširnije