Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

MAKEDONSKI I BUGARSKI SU RAZLIČITI JEZICI

Makedonski jezik naspram bugarskog bila je tema predavanja koje je prof. dr. Elka Jačeva Ulčar održala 23. siječnja u dvorani Češke besede u Zagrebu. Tribinu je organiziralo Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba, a vodila ju je Spomenka Demnieva. Tijekom predavanja Jačeva Ulčar izložila je povijest makedonskog i bavila se suvremenim jezikom.

– Predstavila sam makedonski jezik koji je genaološkim podrijetlom južnoslavenski, ali po gramatičkim karakteristikama i strukturi pripada tzv. Balkanskom jezičkom savezu u kojem su još bugarski kao slavenski, te jezici drugog podrijetla; grčki, albanski, aromanski i djelomično turski – izjavila je Jačeva Ulčar na kraju predavanja. Predstavila je teoriju o makedonskom jeziku dvaju velikih lingivista – slavista; hrvatskog Vatroslava Jagića i slovenskog Vatroslava Oblaka, koji su tvrdili da se u osnovu staroslavenskog jezika, temelju svih slavenskih jezika, nalaze makedonski govori triju sela iz okolice Soluna.

Jačeva Ulčar govorila je i o srednjovjekovnim razlikama između redakcije crkvenoslavenskog bugarskog jezika i redakcije crkvenoslavenskog makedonskog jezika, te o rukopisima nastalima u Makedoniji između 16. i 19. stoljeća uključujući i one pisane grčkim alfabetom. Predavanje je završila govoreći o Krsti Petkovom Misirkovom, značajnom makedonskom lingvistu, po kojem je nazvan makedonski institut za jezik.

Cilj tribine bio je pripadnicima makedonske nacionalne manjine koji žive u Zagrebu predočiti važnost učenja makedonskog jezika radi čuvanja nacionalnog identiteta, ali i otkloniti zabludu da su bugarski i makedonski isti jezici.

Blagoja Mirčevski, predsjednik Vijeća, istaknuo je da ne bi ulazio u stručne lingvističke distinkcije, ali je na primjeru iz prakse pokazao da se ne radi o istim jezicima.

– Makedonci zbog određenih restrikcija iz Europske unije ne mogu ići raditi u te zemlje zbog čega ih je mnogo uzelo bugarsku putovnicu, koju mogu lako dobiti. Otišli su u EU gdje su mnogi završili pred javnim tijelima europskih država, a gdje se mislilo da se oni, s obzirom na putovnicu, služe bugarskim jezikom. Ali Makedonci ne razumiju bugarske prevoditelje koje angažiraju države EU. Ovaj primjer pokazuje razliku između bugarskog i makedonskom jezika koja može biti jasna i onome tko nije lingvist – kaže Mirčevski.