Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Čestitamo Dan grada Zagreba i Blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, naše nebeske zaštitnice!

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba