Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Božićno druženje i darivanje / Божиќно дружење и дарување

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba je i ove godine povodom
božićnih blagdana tradicionalno darivalo učenike koji pohađaju makedonski jezik po
Modelu C.
Vijeće je osiguralo slatke novogodišnje pakete te prigodni dar – unikatnu majicu, a
profesorica makedonskog jezika i kulture Ivana Brezovec pripremila je prigodni
program, na kojem su nastupili učenici koji uče makedonski jezik u I. gimnaziji u
Zagrebu. Nakon nastupa slijedilo je prigodno druženje s učenicima koji su uživali u
darovima. A članovi Vijeća su bili počašćeni delicijama koje su pripremili roditelji
učenika.

Божиќно дружење и дарување

Советот на македонското национално малцинство и ова година, традиционално
по повод божиќните празници ги даруваше учениците од средното училиште
кои ја посетуваат наставата мо македонски јазик по Моделот Ц.
Советот обезбеди слатки новогодишни пакетчиња и пригоден подарок –
уникатна маичка, а професорката по македонски јазик и култура Ивана
Брезовец подготви пригодна програма, на која настапија учениците кои учат
македонски јазик во I гимназија во Загреб. По настапот следеше пригодно
дружење со учениците кои уживаа во даровите. А членовите на Советот беа
почастени со деликатеси што ги направиле родителите на учениците.