Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Božićno druženje i darivanje / Божиќно дружење и дaрување

Božićno druženje i darivanje

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba je i ove godine povodom
božićnih blagdana tradicionalno darivalo učenike koji pohađaju makedonski jezik po
Modelu C.
Vijeće je osiguralo slatke novogodišnje pakete te prigodni dar – unikatnu majicu, a
nastavnica makedonskog jezika i kulture prof. Despina Belčovski Velinska pripremila
je prigodni program, na kojem su nastupili učenici koji uče makedonski jezik u OŠ
Nikole Tesle i Augusta Harambašića u Zagrebu. Veselju nije bilo kraja kada je
tijekom priredbe nastupio gost iznenađenja poznati makedonski pop pjevač David
Temelkov. Nakon nastupa slijedilo je prigodno druženje među roditeljima i učenicima
koji su uživali u darovima i u društvu poznatog pjevača.

Божиќно дружење и дaрување

Советот на македонското национално малцинство и ова година, традиционално
по повод божиќните празници ги даруваше учениците од основните училишта
кои ја посетуваат наставата мо македонски јазик по Моделот Ц.
Советот обезбеди слатки новогодишни пакетчиња и прогоден подарок –
уникатна маичка, а наставничката по македонски јазик и култура проф. Деспина
Белчовска Велинска подготви пригодна програма, на која настапија учениците
кои учат македонски јаyик во ОУ Никола Тесла и Аугустин Харамбашиќ во
Загреб. На среќата и немаше крај кога во текот на настапотсе појави и заедно
со учениците настапи познатиот македонски поп пејач Давид Темелков. По
настапот следеше пригодно дружење меѓу родителите и учениците кои уживаа
во даровите и во друштвото со познатиот пејач.