Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Нека ни е среќен Денот на Советот и честит 11 Октомври / Sretan dan Vijeća i čestit 11. listopada