Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Pričajmo na materinskom jeziku!


Međunarodni dan materinskog jezika utemeljila je 1999. godine Organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu pri Ujedinjenim narodima (UNESCO) s ciljem očuvanja lingvističke raznolikosti i promicanja obrazovanja na materinskom jeziku.
Odluka donesena 21. veljače podsjeća nas na važnost materinskog jezika.
I zaista materinski jezik je važan ne samo zato što smo ga prvi put čuli nakon našeg
rođenja, već je materinski jezik ogledalo naših duša. Materinskim jezikom služimo se
najpreciznije, najnježnije i jasnije izražavati svoje misli i osjećanja.
Na svom materinskom jeziku govorimo, razgovaramo, čitamo i stoga
njegujmo svoj materinji jezik zato što je važan za naše kulturno nasljeđe i važno obilježje svakog pojedinca.
I sve dok se govori, čita i sluša, makedonski jezik je dio jezične raznolikosti na
globalnoj razini.