Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Svake godine, 3. prosinca, obilježava se Međunarodni dan osoba s invaliditetom sa svrhom promicanje prava i dobrobiti osoba s invaliditetom. Dan obilježavanja podiže svijest o političkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim aspektima koji doprinose integraciji osoba s invaliditetom u sve Read more

Opširnije