Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Odluka o izmjenama financijskog plana za 2020. godinu

Pregledaj dokument