Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Popis stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj, 2021.

POPIS `21Pozivamo na nacionalno i jezično opredjeljenje na Popisu zato što su nacionalnost te jezična i vjerska pripadnost ključni za priznavanje prava manjina u RHNa Popisu da se izjasnimo kao Makedonac/ka čiji je materinski jezik makedonski.Makedonski pravoslavni kršćani Read more
Opširnije

8. Septemvri – dan neovisnosti Makedonije!

Trideset godina neovisna Makedonija!

Budi nam viječna, domovino!

Opširnije