Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Popis stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj, 2021.

POPIS `21
Pozivamo na nacionalno i jezično opredjeljenje na Popisu zato što su nacionalnost te jezična i vjerska pripadnost ključni za priznavanje prava manjina u RH


Na Popisu da se izjasnimo kao Makedonac/ka čiji je materinski jezik makedonski.

Makedonski pravoslavni kršćani za vjersku zajednicu trebaju odabrati Makedonsku pravoslavnu crkvu.


Popis će se provoditi u dvije faze:
– od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani
– od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivanjem od strane popisivača

https:/popis2021.hr/
https://popis2021.hr/assets/PDF/makedonski.pdf