Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Posjet makedonskom veleposlanstvu

Krajem svibnja Nj.E. g. Milaim Fetai naznačen je novim veleposlanikom R. Sjeverne Makedonije u Hrvatskoj. Želeći upoznati novog dužnosnika, 15. lipnja je dio članova Vijeća MNMGZ posjetilo makedonsko veleposlanstvo. Na susretu su sa strane Vijeća bili prisutni: Goran Andonoski, Tome Apostoloski, Olga Čiček, Ivan Dimoski, Jangel Malinov, Katerina Zeković, Marika Abramović i Tinka Barbutov Krsteva. Nj.E. g. Fetai je studirao u Zagrebu i dugogodišnji je sveučilišni profesor. Prisutne je upoznao sa zadatcima, ovlastima i obvezama veleposlanstva.

Prisutni članovi su sa svoje strane podijelili svoje priče o životu u Zagrebu, o radu Vijeća te o pravima nacionalnih manjina i podršku koju im pruža R. Hrvatska za njegovanje svoje kulture i tradicije. U znak dobrodošlice, veleposlaniku su poklonili dvojezične knjige u nakladi Vijeća. Vijeće MNMGZ tradicionalno ima dobru suradnju s veleposlanstvom, za koju vjerujemo da će se nastaviti i produbiti.