Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Dobitnici nagrada likovnog natječaja ,,Makedonija kao inspiracija“

Javnim natječajem objavljenog 8. prosinca 2020. bili su definirani osnovni uvjeti natječaja te njegovo vrednovanje. Na natječaju je pristiglo 109 likovnih radova, od kojih je 102 zadovoljililo uvjete natječaja, a sudjelovali su učenici  20 osnovnih škola.

Vijeće makedonske nacionalne Read more

Opširnije