Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Žene u vrijeme pandemije

Sudionici na online druženju na temi ¨Žene u vrijeme pandemije.8. ožujka u 19:30 sati, povodom Međunarodnog dana žena organizirano od Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba skromno i dostojanstveno odale su počast i zahvalnost ženama za sve što su učinile i čine na području zdravstva, poduzetništva, obrazovanja, te u socijalnom i obiteljskom životu tijekom pandemije. Govorile su kako su žene u mnogim ranijim kriznim vremenima, društvenim i socijalnim okolnostima imale značajan utjecaj, pa je tako i globalna pandemija izazvana virusom Covid 19 stavila žene ne samo u glavnoj ulozi već i na prvoj crti obrane.Nakon što je Predsjednica Vijeća Tinka Barbutov Krsteva, mag. bibl. – pozdravila nazočne i čestitala Međunarodni dan Žena, voditeljica programa, Gordana Koleski u uvodu je istakla kako je globalna pandemija virusa Covid-19 suočila društvo u cjelini s velikim promjenama u načinu života i rada. Promijenila se naša privatna i profesionalna svakodnevnica, a građani Zagreba i Hrvatske dodatno su se suočili i sa potresima.Cilj virtualnog povezivanja i razgovora na Međunarodnom danu žena bio je odati zahvalnost, priznanje i još više osnažiti žene te ih potaknuti da se osjećaju ponosne i vrijedne zbog zasluga u borbi protiv korona virusa. Također, potrebno je izraziti vjeru u nadležne institucije da će pronaći najbolja rješenja za osnaživanja žena tijekom krize, kreirati programe, projekte i dodijeliti sredstva za pomoć ženama u oporavku od krize, posebno oko zapošljavanja, nasilja i zdravstvenih prava.U virtualnom razgovoru povodom Međunarodni dan žena sudjelovali su: Despina Belčovska Velinska, prof., Ivana Brezovec, prof., nastavnice Makedonskog jezika po modelu C u Zagrebu, Saška Solomonoska Janevska, prof., nastavnica Makedonskog jezika po modelu C u Puli i Predsjednica Vijeća MNM Istarske županije, Monika Kordić univ.spec. oec. suvlasnica i direktorica tvrtke Genius Counsulting, Elizabeta Greca voditeljica Turističke agencije Putij bolje specijalizirana za korporativna putovanja i servisa za održavanje groblja Čuvari sjećanja, Gordana Stojkov, dr.med., Irina Angelova Popržan med.sr., Katerina Zeković, med sr., Ivan Dimoski financijski savjetnik, Kristina Koloska Škvarč, MBA Management, Marika Abramović, izvršna tajnica VMNMGZ i prof.Zorica Velinovska