Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

EDUKATIVNA VIRTUALNA ŠETNJA „Zagreb: Povijesne veze Makedonije i Hrvatske“

Premijerno izdanje Edukativne virtualne šetnje „Zagreb: Povijesne veze Makedonije i Hrvatske“ bilo je održano putem online platforme ZOOM, dana 22. siječnja 2021. godine od 18h. Ova programska aktivnost Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba (VMNMGZ) organizirana je uz potporu Read more

Opširnije

 Povijesne veze Makedonije i Hrvatske

Premijerno izdanje Edukativne virtualne šetnje „Zagreb: Povijesne veze Makedonije i Hrvatske“ bilo je održano putem online platforme ZOOM, dana 22. siječnja 2021. godine od 18h. Ova programska aktivnost Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba (VMNMGZ) organizirana je uz potporu Read more

Opširnije

Informacija

Novi termin za održavanje Virtualne edukativne šetnje "Zagreb: Povijesne veze Hrvatske i Makedonije" Read more
Opširnije