Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Javni natječaj

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba s ciljem njegovanja i razvijanja likovnog izražavanja učenika osnovnih škola Grada Zagreba te stvaranja prijateljskih i trajnih veza s makedonskom zajednicom, raspisuje kreativni javni natječaj za likovne radove inspirirane Makedonijom u sklopu kojeg Read more

Opširnije