Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Dan Vijeća mnm Grada Zagreba

Proslava Dana Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Program rada Vijeća uključuje projekte čiji je cilj očuvanje nacionalnog identiteta kroz očuvanje jezika i pisma, vjere i običaja, očuvanje i razvijanje kulture i tradicije, uporabu znamenja i simbola, informiranje, samoorganiziranje Read more

Opširnije