Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Свечано обележен Денот на независноста 8 – ми септември

По повод Денот на независноста на Р.С. Македонија, Советот на македонското национално малцинство за Град Загреб на 8 септември 2023 г. организираше свечено одбележување на државниот празник. На свеченоста присуствуваа бројни македонските граѓани иселени во Загреб, Mакедонци на привремена Read more

Opširnije

Конкурс за доделување на студентските стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Северна Македонија за студиската 2022/2023 година

Известуваме дека Министерството за образование и наука на Р.С. Македонија доделува 50 студентски стипендии на странски државјани кои се од интерес за Република Северна Македонија, а се со македонско потекло и живеат покрај други земји и во Р. Хрватска. Read more
Opširnije