Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Честит 8.Септември Ден на независноста на Македонија/Čestit 8.rujan Dan neovisnosti Makedonije