Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Financijsko izvješće za period 01.01. – 30.06.2022.