Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Veligdenska čestitka