Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

HRISTOS VOSKRESNA,NAVISTINA VOSKRESNA!

Po prvi put vjernici makedonske pravoslavne crkve obelježili su Uskrs u novoizgrađenom hramu Sv. Zlata Meglenska u Zagrebu