Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

LIKOVNI DJEČJI NATJEČAJ ,,Makedonija kao inspiracija“