Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Maratonci u čast Toše Proeski

Maratonci koji trče u čast preminuli Toše Proeski, bili na misi u makedonsko pravoslavne crkve Sv. Zlata Meglenska u zagrebu