Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Informacija o aktualnoj situaciji

Svim Makedoncima u Gradu Zagrebu, Makedoncima i makedonskim državljanima koji privremeno borave ili su se trenutno zatekli u Zagrebu, a imaju potrebe ili poteškoća zbog pandemije COVID-19 i/ili poteškoća zbog potresa, neka se jave na brojeve telefona: +385 91 9489800 i +385 99 2163947 (0-24). Oštećenja se mogu prijaviti na broj telefona: 01/658-5138. 

Odgovori