Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Зборувај ми на својот јазик / Pričaj mi na tvom jeziku

Да зборуваме на нашиот мајчин јазик!

Учениците со своите наставнички по македонски јазик и култура во основнитезагрепски училишта проф. Деспина Белчовска Велинска и во I. Гимназија во Загребпроф. Ивана Брезовец учествуваа на 10-та јубелејнa прослава по повод одбележувањетона Меѓународниот Read more

Opširnije