Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Radni sastanak u Puli

Članovi vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba g.Nikolče Cvetanovski,g.Ivan Dimoski,predsjednica MNM za Grad Zagreb gđa Katerina Zeković i gđa Zorica Velinovska član vijeća nacionalne manjine R Hrvatske  održali su radni sastanak u  Puli,

gdje su ih dočekali predsjednik vijeća MNM za Grad Pula g.Orce Stojkoski , predsjednica vijeća MNM za Istarsku županiju gđa Saška Solomonovska Janevska, predsjednica MKD Sv Kiril Metodij gđa Milena Zlateska,član UO MPCO g.Igor Janevski

 na sastanku međusobno su bili predstavljene situacije u vijećima, planirani

aktivnosti, te se razgovaralo o zajedničkoj suradnji u cilju unapređenje njihove realizacije, o

zajedničkoj potpori, sve sa svrhom održavanje i unapređenje interesa Makedonaca u R Hrvatskoj.