Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

O Uskrsu i uskršnje običaje

10.4

U organizaciji vijeća MNM GZ u sali kulturno društvenog centra MPCO Sv.Zlata Meglenska ,svećenici Kirko Velinski i Dejan Belčovski održali su predavanje “O Uskrsu i uskršnje običaje”.Predavanju su nazočili gđa Maja Apostolova Balaburski opunomoćena ministrica u makedonskom veleposlanstvu, gđa Zorica Velinovska članica vijeća nacionalne manjine RHrvatska, Krunislav Stojanovski akademski slikar,članovi vijeća MNM GZ i brojni gosti