Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Kreativni likovni natječaj

Likovni natječaj

Hrvatsko-Makedonski most prijateljstva“ – mir, ljubav, zajedništvo“ 

Sukladno statutarnim odredbama i Programom rada za 2022. godinu odobren od Grada Zagreba, Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba (dalje u tekstu VMNM GZ) ima za cilj njegovanje makedonskog jezika i kulture, razvijanje pismenosti, literarnog i slikarskog izražavanja mladih uz poticaj na razvijanje i njegovanje trajnih veza s matičnom državom i vlastitom etničkom zajednicom uz razvijanje snažne integracije, privrženosti i poštovanja prema hrvatskoj državi i zajednici.

Cilj likovnog natječaja je educirati učenike osnovnih škola da su iskrenost, poštovanje, dijalog i otvorena komunikacija glavni čimbenici za prijateljstvo i napredak društva. Primjer za to su hrvatsko-makedonski prijateljski odnosi (ove se godine navršava 30 godina od uspostave diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Makedonije).

Nadalje, osnažiti učenike da putem likovnog izraza, na njima svojstven način, prikažu kako zamišljaju poštovanje, prijateljstvo, dijalog i kako za njih izgleda ljubav, mir, suradnja, harmonija i zajedništvo.

I u konačnici, cilj likovnog natječaja je doprinijeti ostvarivanju među predmetnim temama. Osobni i socijalni razvoj potiče cjelovit razvoj djece i mladih u zdrave, kreativne, samopouzdane, produktivne, zadovoljne i odgovorne osobe koje međusobnom suradnjom i djelovanjem doprinose društvenoj zajednici. Istaknute vrijednosti ove među predmetne teme su znanje, identitet, integritet, poduzetnost, uvažavanje, odgovornost i solidarnost.

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba raspisuje

L I K O V N I   N A T J E Č A J

na temu

„ Hrvatsko-Makedonski most prijateljstva- mir, ljubav i zajedništvo“.

Natječaj se otvara u ponedjeljak 4. travnja 2022. godine, objavom na mrežnoj stranici https://www.makedonci-zagreb.hr/

Svoje likovne uratke u svim likovnim i grafičkim tehnikama i materijalima u skladu s idejom, afinitetom i kreativnim izričajem, učenici mogu predati svojim nastavnicima razredne nastave, odnosno predmetnim nastavnicima likovne kulture najkasnije do 29. travnja 2022. godine.

Uvjeti Natječaja:

Na natječaj svoje likovne radove mogu poslati svi učenici osnovnih škola iz Zagreba koje ova tema posebno inspirira.

Svaki učenik može se natjecati s jednim likovnim djelom, a svoje sudjelovanje na natječaju mogu ostvariti i uz vodstvo mentorica/ra, nastavnika razredne nastave, nastavnika predmetne nastave likovne kulture i nastavnice makedonskog jezika odnosno nastavnika iz svoje škole.

Uz likovni rad, potrebno je dostaviti potpisanu suglasnost za sudjelovanje na likovnom natječaju te podatke o svakom učeniku (ime, prezime, škola i razred) – navedene na poleđini svakog rada.

Radovi na čijoj se poleđini ne nalaze podaci o učeniku – autoru neće se razmatrati.

Kao kontakt osoba vodit će se ona osoba koja je vlastoručnim potpisom dala pisanu suglasnost za učenikovo sudjelovanje na likovnom natječaju. Navedeni kontakt podaci koristit će se isključivo za kontaktiranje nagrađenih.

Likovni radovi predani za sudjelovanje na likovnom natječaju bez potpisane suglasnosti neće se razmatrati.

Učenici će svoje radove predati svojim nastavnicima razredne nastave, odnosno predmetnim nastavnicima likovne kulture ili nastavnici makedonskog jezika odnosno nastavnicima iz svoje škole najkasnije do 29. travnja 2022. godine uz obveznu dostavu slijedećih podataka:

Ime i prezime učenika – autora:

Razred:

Ime škole:

Adresa škole:

Ime i prezime nastavnika – mentorice/ra:

Broj telefona škole/mentorice/ra:

Naziv kreativnog djela:

Suglasnost za sudjelovanje učenika na natječaju (Suglasnost u PDF-u preuzmi ovdje)

Ocjenjivanje

Sve likovne uratke će pregledati te ocijeniti ocjenjivački žiri u sastavu:

likovnih umjetnika, glazbenika, pedagoga i nastavnika.

Vrednovanje

Kod radova će se ocjenjivati interpretacija teme, originalnost, kreativnost, kompozicija rada te koliko je rad cjelokupnim umjetničkim dojmom odgovorio na temu natječaja.

Djela koja ne odgovaraju temi natječaja, kao i ona bez traženih podataka, neće moći sudjelovati na natječaju.

Objava rezultata i dodjela nagrada:

Objava rezultata i dodjela nagrada planira se tijekom svibnja 2022. godine .

Rezultati likovnog natječaja će biti javno objavljeni na mrežnoj stranici VMNM GZ https://www.makedonci-zagreb.hr/.

VMNM GZ zadržava pravo da na svojoj mrežnoj stranici naknadno dostavi informaciju o svečanoj dodjeli nagrada praćeno izložbom nagrađenih radova, o mjestu i datumu.

Proglašenje rezultata likovnog natječaja i dodjela nagrada mogu biti medijski propraćene stoga je izloženost učenika sudionika na likovnom natječaju i njihovih likovnih djela u tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima vjerojatna, što roditelji/zakonski zastupnik učenika sudionika natječaja prihvaćaju predajom likovnog rada na natječaj.

Nagrade: Najbolji likovni radovi po odabiru stručnog ocjenjivačkog žirija bit će nagrađeni vrijednim nagradama.

Autorska i srodna prava

Učenici sudionici likovnog natječaja, odnosno njihovi roditelji/zakonski zastupnici te nastavnici ili ravnatelji škole koju učenik pohađa, izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno likovno djelo učenika, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Učenici sudionici likovnog natječaja suglasni su da VMNM GZ stječe nad svim likovnim radovima koji budu predani i odabrani kao najbolji isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i po potrebi prerade te korištenja u promotivne i druge svrhe, bez daljnje suglasnosti učenika.

Učenici sudionici likovnog natječaja suglasni su da VMNM GZ sve pristigle radove može objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Zaštita podataka

Prijavom na likovni natječaj roditelj učenika ili učitelj koji prijavljuje učenika (koji garantira da ima pristanak roditelja prijavljenog djeteta) daje izričitu dobrovoljnu privolu da se ustupljeni podaci djeteta koriste (obrađuju) u svrhu sudjelovanja na likovnom natječaju i informiranja o rezultatima likovnog natječaja, Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba, Remetinečka cesta 79 C, Zagreb, koje će ih koristiti samo u te svrhe i neće ih dostavljati trećima, niti će ih iznositi izvan Republike Hrvatske.

Roditelj djeteta ili učitelj koji prijavljuje dijete (koji garantira da ima pristanak roditelja prijavljenog djeteta) od Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba poštom ili elektroničkim putem može zatražiti pristup osobnim podatcima, ispravak i/ili brisanje podataka, ograničavanje obrade podataka s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka, postavljanje upita službeniku za zaštitu podataka putem elektronske pošte: vijece@makedonci-zagreb.hr ili poštom na adresu: Remetinečka cesta 79 C, 10 020 Zagreb.


Likovni natječaj u cijelosti možete preuzeti u PDF-u ovdje.


Suglasnost

Suglasnost za sudjelovanje u kreativnom likovnom natječaju na temu „ Hrvatsko-Makedonski most prijateljstva“ – mir, ljubav i zajedništvo

Suglasnost u PDF-u preuzmi ovdje.