Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Program rada za 2021. godinu

Pregledaj dokument “Program rada za 2021. godinu” (.pdf)