Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Program rada za 2020. godinu

Pregledaj dokument “Program rada za 2020. godinu” (.pdf)