Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Čestit 8. Septemvri – den neovosnosti Makedonije!

Trideset godina neovisna Makedonija!

Budi nam viječna, domovino!