Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba

– Zrinjevac 17.6.2019g.